Siber zorbalık

Zorbalığa maruz kalmak, özellikle çocuk ve ergenlerin gelişim süreçlerini sekteye uğratır ve ömür boyu devam edebilen olumsuz izler bırakır. Birçok psikopatolojinin ortaya çıkmasını tetikleyebilen bir zemin oluşturması açısından da önemli

Son yıllarda önemi gittikçe artan, en az geleneksel
zorbalık kadar tehlikeli olabilen siber zorbalık da mutlaka
tedbir alınması gereken toplumsal bir problemdir.
Siber zorbalık geleneksel zorbalıktan farklı olarak,
mobil telefonlar ve İnternet kullanılarak zaman içinde
tekrarlanmak suretiyle yapılan zorbalık olarak tanımlanır.


ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (US Centers for Disease Control and Prevention), siber zorbalığı hızla ortaya çıkan, ergenlerin yeni bir sağlık sorunu olarak tanımlamaktadır. Bu tip zorbalık telefon çağrıları, mesaj, resim/video paylaşımı, başka birileri tarafından filme alınma ve bu dokümanların sanal sohbet odalarında, sosyal ortamlarda, İnternet siteleri yoluyla veya mesaj yoluyla yayınlanıp yaygınlaştırılması ile oluşmakta ve mağdurun kendini koruması daha da zorlaşmaktadır. Günümüzde siber zorbalık, İnternet’in ve mobil telefonların genç insanlarda yaygın kullanımı ile birlikte önemli toplumsal bir sorun haline gelmiştir. İngiltere’de 2006’da yapılan bir çalışmada, sadece 10 yaşındaki çocuklarda %51 ve 12 yaşındaki çocuklarda ise %91 gibi yüksek oranda mobil telefon kullanma oranı saptanmıştır . Zorbalığa aracılık eden günümüz teknolojisinde üretilen siber araçlar, siber zorbalık ile
mücadelede oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu
durumun genellikle eşler/partnerler arasında yaşanması
dikkat çekicidir. Bir taraftan ise son zamanlardaki
toplumsal olaylar nedeniyle artan göç dalgalarına dair
çalışmalarda, siber zorbalık alanında göçmenlerdeki
eş/partner zorbalığı ile yerlilerdeki arasında farklılıklar
olduğu vurgulanmıştır. Araştırmacılar ve eğitimcilerin zorbalık ve mağduriyeti değerlendirmede faydalandığı öğrenci özbildirimi, öğretmen bildirimi, akran bildirimi, gözlem gibi metodolojiler mevcuttur. Bunlar içinde özbildirimler en çok kullanılan ve zorbalığın sıklık ve etkisi ile zorbalıktan korunma çabalarını gözlemlemede en değerli olandır. Bunların dışında siber zorbalığın çeşitli formları da düşünülerek şu an kullanılan ölçek ve değerlendirmelere mutlaka siber zorbalık ölçeklendirilmesi eklenmelidir . Aşağıdaki olgu sunumlarımızda akran zorbalığına maruz kal

an kişilerin klinik profilleri değerlendirilmiş, belirtiler tanımlanmış ve tedavi şemaları planlanmıştır. Akran zorbalığına bakış açımızı genişletmek ve zorbalığın günümüzde yol açabileceği ciddi sonuçlar düşünüldüğünde toplumsal farkındalığı artırmak amaçlanmaktadır.

Kaynak: Anadolu Klin / Anatol Clin

bahar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Çocukların okula alışma süreci

Paz Eyl 9 , 2018
Çocuklar ve çocuğu olan aileler hayatlarının herhangi bir döneminde ister istemez okulla tanışırlar. Bu tanışma bazen kreş eğitimi ile 2 yaşında, bazen de ilkokul dönemi ile birlikte olur. Çocuğun okula başlaması, çocuk için olduğu kadar ebeveynler için de önemli bir olaydır. Okula başlama yaşı, okul seçiminde dikkat edilmesi gereken konular, […]